Lymfe Therapie

Manuele lymfdrainage is een methode waarbij met verschillende handgrepen invloed wordt uitgeoefend op het lymfatisch systeem. De handgrepen worden anders uitgevoerd dan de handgrepen van een massage; onder andere is de druksterkte lager. Behalve het effect op het lymfatisch systeem geeft de rustige benadering een ontspannend effect.

Manuele lymfdrainage heeft een positieve werking bij herstel na sport en bewegen en kan preventief werken ter voorkoming van blessures.

In Nederland wordt de methode veel gebruikt voor de behandeling van pathologische aandoeningen.

Binnen de massage kan manuele lymfdrainage worden toegepast:

  • Manuele lymfdrainage kan een bijdrage leveren aan het gehele proces van herstel, onder andere om de fysiologische milieuverandering (b.v. verzuring) te herstellen;
  • bij overbelastingsverschijnselen. Manuele lymfdrainage kan een drainerende ondersteuning geven bij de herstelprocessen van normale fysiologische overbelasting;
  • als ondersteunende maatregel bij blessures en trauma, door verbetering van de lymfdynamiek