Pitjit

GESCHIEDENIS
Toen halverwege de vorige eeuw Indische Nederlanders en Molukkers gedwongen de oversteek maakten van het toenmalig Nederlands Indië naar Nederland, brachten zij de kennis en de vaardigheden mee die zij in honderden jaren daarvoor via overlevering hadden doorgekregen.
Dit betrof uiteraard de welbekende en geliefde Indische- en Molukse keuken maar ook de van (groot)ouder aan (klein)kind geleerde massagetechnieken en overige vaardigheden zoals de schraaptechniek: kerok (ook wel bekend als kerik of kerokan), het plaatsen van koppen (cupping therapie), het werken met energie en de toepassing van kruidenmengsels zowel voor inwendig als uitwendig gebruik: Jamu’s

De meer dan 17.000 eilanden van Indonesië brengen een veelheid aan vormen van pitjit ( Indonesisch voor massage ) voort. Pitjit heeft een diversiteit aan technieken, samenstellingen van huismiddeltjes en uitvoering van schraap- of cuppingtechnieken.

MASSAGE
Een diepe ( zie deep tissue) massage waarbij snelle en langzame oosterse massage technieken worden afgewisseld.
Tijdens de massage zal waar het nodig is gebruik worden gemaakt van schrapen (keroh) en cupping om zo “blokkades” op te heffen.
Cupping is een eeuwenoude geneeswijze. Met een cup (glas, plastic, rubber) wordt een vacuum (negatieve druk) gecreeerd op de huid. Cupping wordt gebruikt om bloedstagnaties op te heffen en pijnen te verlichten. Het plaatsen van de cups zorgt voor activering van de bloed-en lymfestroom met als gevolg een betere doorbloeding. Dit zorgt vervolgens voor betere aanvoer van voedingsstoffen en versnelde afvoer van toxinen.
Cupping en keroh werkt door in de diepte. Het behandelde gebied kan beurs aanvoelen omdat het onderliggende weefsel is verstoord. Na een behandeling kunnen er lokaal rode tot blauwe plekken te zien zijn. Deze verdwijnen na verloop van een aantal dagen.