Massage Therapie

Een belangrijk uitgangspunt van massagetherapie is dat lichaam en geest verbonden zijn. Praktisch gezien betekent dit dat geestelijke overbelasting zich uiteindelijk zal manifesteren in lichamelijke klachten. Vaak is dit het moment waarop mensen besluiten massagetherapie te gaan doen.

Door massage kan meer lichaamsbewustwording ontstaan, zodat hierdoor een verbinding gelegd kan worden tussen de oorspronkelijke klacht en de (eventueel) dieper gelegen oorzaak.

Redenen voor massagetherapie kunnen zijn:

  • Fysieke klachten van uiteenlopende aard. Voorbeelden zijn RSI-klachten, bekkeninstabiliteit, rugklachten, darmklachten, etc.
  • Fysieke klachten met een psychische/emotionele achtergrond.
  • Psychosociale problematiek. Voorbeelden zijn stress, burn-out, depressieve klachten, etc.
  • Ontspanning (gewoon voor je plezier) en ziekte preventie.

Wil je weten of massagetherapie voor jou geschikt is dan kun je uiteraard altijd vrijblijvend informeren.
De behandeling wordt afgestemd op de vraag van de client.
Bij fysieke klachten zal de nadruk op het gebruik van verschillende massagetechnieken liggen.
Bij psychosomatische klachten kan, behalve gebruik van massagetechnieken, de nadruk meer liggen op lichaamsgerichte technieken.